vision

Міське врядування

Назад

Центр надання адміністративних послуг

Метою Центру є підвищення якості обслуговування населення. Центр надання адміністративних послуг — це постійно діючий робочий орган Маріупольської міської ради, в якому представники адміністративних органів міста (виконавчі органи міської ради, територіальні органи державної виконавчої влади) здійснюють надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг, в т.ч. і дозвільних.

Контактна інформація
Юридична адресапр. Миру, 107, м. Маріуполь, Донецька область, 87500
E-mailcnap@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629)58-70-50; (067)941-04-44; (095)106-12-37
 • Організація надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у Центр шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
 • Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.
 • Забезпечення прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання, забезпечення суб’єктів звернень бланками заяв/клопотань, надання допомоги при їх заповненні.
 • Організація розгляду звернення/клопотання відповідним суб’єктом надання адміністративних послуг, забезпечення їх взаємодії та документообігу.
 • Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками суб’єктів надання адміністративних послуг додаткових заходів, необхідних для правильного вирішення заяв/клопотань.
 • Здійснення контролю за додержанням посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання, дотримання процедур надання адміністративних послуг.
 • Видача або забезпечення направлення рішення щодо реалізації предмету звернення суб’єкту звернення через засоби поштового зв’язку.
 • Взаємодія із суб’єктами надання адміністративних послуг, іншими організаціями у сфері організації надання, удосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг.
 • Інформування директора Департаменту, керівництва міської ради та її виконкому, а також керівництва адміністративних органів про виявлені порушення термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання, дотримання процедур надання адміністративних послуг, внесення пропозицій щодо усунення таких порушень та причин їх виникнення.
 • Організація роботи, пов’язаної з підвищенням рівня правових знань працівників суб’єктів надання адміністративних послуг з питань надання адміністративних послуг. Організація та проведення семінарів, нарад з питань удосконалення цієї роботи.
 • Аналіз надання адміністративних послуг суб’єктам звернень та вжиття заходів щодо оптимізації та спрощення процедур надання адміністративних послуг. Підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг. Узагальнення практики надання адміністративних послуг, внесення керівництву міської ради, адміністративних органів пропозицій з удосконалення цієї роботи.
 • Здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови з питань надання адміністративних послуг.
 • Участь у нарадах, засіданнях комісій, робочих груп, інших робочих органів, у проведенні конференцій та семінарів з питань надання адміністративних послуг, підготовка відповідної інформації для директора Департаменту.
 • Підготовка та погодження проектів рішень міської ради, її виконкому та розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Центру.
 • Забезпечення виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” з питань, що відносяться до компетенції Центру.
 • Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з основних напрямів діяльності Центру для щомісячних, квартальних, річних звітів щодо роботи з надання адміністративних послуг, до тематичних нарад та засідань, для складення звітних інформацій для вищих органів влади.
 • Моніторинг результатів діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг з питань надання адміністративних послуг, аналіз статистичних та інших інформаційно-аналітичних матеріалів з цих питань.
 • Моніторинг інформаційного наповнення інформаційних стендів, веб-сайту Центру, підвищення рівня поінформованості громадськості щодо діяльності Центру.
 • Підготовка роз’яснень у ЗМІ з питань надання адміністративних послуг через Центр.
 • Забезпечення повноважень у сфері організації надання адміністративних послуг щодо реєстрації місця проживання/перебування особи у встановленому порядку.
 • Реалізація повноважень з питань оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (ID-картка).
 • Обробка персональних даних у базах персональних даних.
 • Реалізація повноважень з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, визначених ст.ст.219, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • Виконання інших функцій, які випливають із завдань, покладених на Центр.

Основні документи структури

Положення ЦНАП (pdf, 2.3 MB)Регламент ЦНАП (pdf, 2.6 MB)
Звіт за 3-й квартал 2017 (doc, 34.0 KB)
дата оновлення: 27.11.2020