A-A+vision

Міське врядування

Назад

Архівний сектор

Метою сектору є реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста, забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи, забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання інформації, яка міститься в цих документах.

Контактна інформація
Юридична адресавул.Б. Хмельницького, 24-а, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 Україна
E-mailarchive@mariupolrada.gov.ua
Номер телефону(0629) 33-13-65
 • Складає і за погодженням з державним архівом Донецької області подає на затвердження міському голові цільові програми, плани розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання.
 • Забезпечує облік, зберігання і охорону документів Національного архівного фонду, що нагромадилися під час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, профспілкових, кооперативних, творчих та інших об’єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу, документів особового походження, що надійшли до відділу, фотодокументів та аудіовізуальних документів з історії міста, документів, переданих в установленому законом порядку на постійне зберігання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також об’єднаннями громадян, друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що доповнюють документи відділу і використовуються для довідково-інфор-маційної роботи, облікових документів і довідкового апарату до документів;
 • Організовує роботу з внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення з нього документів фізичних осіб і юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу;
 • Проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форми власності та підпорядкування.
 • Складає і за погодженням з державним архівом Донецької області подає на затвердження виконкому міської ради список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.
 • Приймає для зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об'єднань, а також архівні документи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій - джерел комплектування Національного архівного фонду, що ліквідуються без визначення правонаступників.
 • Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підпри-ємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форм власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.
 • Інформує міську раду, державний архів Донецької області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
 • Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації - джерела комплектування документів Національного архівного фонду. Подає належні відомості про них державному архіву Донецької області.
 • Організовує надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям джерел комплектування Національного архівного фонду, що перебувають у зоні комплектування відділу, з науково-технічного опрацювання документів та використання інформації, яка міститься в цих документах.
 • Передає за угодою до державного архіву Донецької області у визначені ними терміни документи Національного архівного фонду та довідковий апарат до них для постійного зберігання.
 • Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.
 • Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним особам; публікує та в іншій формі популяризує архівні документи, а також виконує інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах Національного архівного фонду.
 • Видає підприємствам, установам і організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам - довідки інформаційного (соціально-правового) характеру, а також іншим шляхом задовольняє запити юридичних і фізичних осіб щодо використання архівної інформації.
 • Організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до документів, забезпечує доступ до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування чи доповнення недостовірних відомостей про особу.
 • Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

Список фондів на 01.01.2020

Список фондів на 01.01.2019

Список фондів на 01.01.2018

Список фондів на 01.01.2017

Нормативно-правова основа діяльності

Положення про архівний відділ

Інформація про роботу архівного відділу міської ради 

Звіт про роботу за 2017 рік (pdf, 90.9 KB)Інформація за 1 квартал 2018 (pdf, 89.6 KB)Інформація_за_1 півріччя 2018 (pdf, 92.2 KB)Інформація_за_9_месяцев (pdf, 99.7 KB)Інформація за 2018 рік (pdf, 100.1 KB)Інформація про роботу архівного відділу за І півріччя 2019 року (pdf, 89.2 KB)Інформація про роботу архівного відділу за 2019 рік (pdf, 102.1 KB)

Матеріали архівного відділу Маріупольської міської ради

дата оновлення: 21.04.2020